Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
V rámci posezení s "Živým betlémem" oslavili 18. prosince 2012 klienti domova, manželé Perglerovi 64 let společného života.
GRATULUJEME!


Snímky pořízeny personálem domova.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.