Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
pan Plachý
Září a říjen přinesl mnoho událostí.  Během září byla dokončena nová pergola v zahradě, na jejímž financování se podílela rodina Baťkova, za což jim mnohokráte děkujeme. Díky počasí, si funkčnost nové pergoly si naši klienti vyzkouší až na jaře :-) Zahrada osiřela,  poletuje barevné listí a padají kaštany. Přilákaly děti z mateřské školky, které je k nám chodí sbírat.

16. září se uskutečnil seminář pro rodinné příslušníky našich klientů s tematikou týkající se péče o osoby s různými typy demencí, vedený paní Mgr. Šebelovou, odbornou psycholožkou, která se touto tematikou zabývá, působí jako rodinná terapeutka. Účast nebyla vysoká,  ale atmosféra byla velmi příjemná. Doufáme, že příbuzní se dozvěděli něco nového, nebo si alespoň vyslechli příběhy jiných rodin a zjistili, že i v jiných rodinách se potýkali s obdobnými problémy v době, kdy se o svého příbuzného starali.V případě zájmu budeme v této podpoře rodin rádi pokračovat.
pan Plachý
pan Plachý

Začátkem října nás naposledy v tomto kalendářním roce navštívil pan Plachý se svým hudebním pásmem. Klienti se jako vždy dobře bavili při jeho vlídných slovech a veselých písních.

17.října nás tyto děti navštívily v doprovodu svých učitelek a pana ředitele. Předvedli krásné pásmo písniček, básniček a tanečků, které se za krátkou dobu od začátku školního
děti z místní školy
děti z
místní školy
roku společně naučili, někteří klienti se se zpěvem přidali. V závěru děti obdarovaly  naše klienty drobnými dárky, a obrázky. Nejeden klient se neubránil slzám dojetí. V závěru října jsme pozváni na společnou prohlídku místní školy. Klienti se už moc těší jak zavzpomínají na vlastní školní léta.

Snímky lze kliknutím zvětšit.
Viz. také snímky "Říjen 2013: Fotografie měsíce" v albu.

-- Mgr. Helena Kučová, manažerka

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.