Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
Lednové počasí dopřálo našim klientům procházky. Z fotografií  je patrné, že se u nás chodí na procházky za každého počasí. Každý dopolední program zahajujeme rozcvičkou.  Podvečery patří zábavě se stolními hrami. V lednu našim klientům udělal radost nový tkalcovský stav. Závěrečná fotografie patří  lednovým oslavencům. Nově přichází popřát oslavencům i  paní z obecního úřadu.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.