Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
Únor utekl jako voda. Klienti nejvíce času trávili výtvarnými činnostmi. Největší úspěch mělo tkaní. Na snímcích jsou také únoroví oslavenci.
Na zdraví!

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.