Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
14.8. nás navštívilo divadlo Slunečnice s vystoupením Muzikoterapie. Naši klienti se učí nové výtvarné techniky - tentokráte  batikovali.  V rámci narozeninových oslav se snažíme klientům plnit jejich tajná přání  - v tomto případě pivo.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.