Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
V měsíci září nás pro letošní rok naposledy navštívil se svým hudebním pásmem pan Plachý. Naši klienti se už nyní těší na příští sezónu.

V půli září byla houbařská sezóna v plném proudu, čehož využilo pár našich klientek a vyrazilo do lesa . Pěkné počasí vyzývalo k výletům a proto se naši klienti vydali do nedalekých Jedovnic. Tentokráte se spolehli na místní dopravu a jelo se autobusem!

V závěru měsíce nás navštívila skupina dětí z místní základní školy s vystoupením o historii Křtin.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.