Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
Únorové fotografie ukazují klienty na procházce v okolí místního zámku. Na dalších fotografiích jsou únoroví oslavenci a již tradiční oslava narozenin s tancem.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.