Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
Abychom klientům přiblížili prázdninovou zábavu, připravily aktivizační pracovnice karaoke párty s grilováním na naší zahradě. Zábava se líbila nejen klientům, ale i personálu. Mikrofony šly z ruky do ruky…..V srpnu se skupina našich klientek zúčastnila turnaje v kuželkách Mölky. Pozvání přišlo od pořádající skupiny skautů z Jedovnic v čele s Dr. Fránkem. Báječně se podařilo spojit nejstarší generaci s dětmi a mládeží. Všichni si užili báječné odpoledne, o němž některé dámy ještě několik dní vyprávěly.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.