Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Vážení rodinní příslušníci,

níže posíláme instrukce k novým pravidlům návštěv. Instrukce z ministerstva jsou velmi nejednoznačné a víceméně zodpovědnost přenáší na nás, jako poskytovatele. Některé domovy zareagovaly tak, že zůstávají nadále uzavřeny návštěvám. Některé se rozhodly, že nebudou testovat návštěvy a návštěvy budou pouštět pouze s již provedenými testy (zařízení nemají povinnost testovat, je to pouze možnost) Je to pochopitelné, několik měsíců tvrdě dodržujeme pravidla, abychom ochránili vaše blízké a nyní ze dne na den by se do domova nahrnuly davy lidí, ohrožující naše klienty na zdraví. Proto musíme stanovit jasná pravidla.

Předně, zákaz návštěv v sociálních službách dle vládního nařízení nadále trvá. Jsou však možné výjimky.

A to :

  • pokud se návštěvník prokáže negativním PCR nebo antigenním testem z akreditovaného pracoviště, ne starším 48 hodin

  • pokud návštěvník přijde s potvrzením, že v uplynulých třech měsících prodělal onemocnění Kovid 19 – vystaví praktický lékař

  • jste opatrovník klienta

  • navštěvujete klienta v terminálním stádiu nemoci

  • Všechny návštěvy musí být nahlášené a zarezervované na určitý den a čas, abychom dostáli regulaci množství osob na jednom místě. Rezervace bude probíhat na tel.čísle sesterny 516 415 845 ‚volejte v odpoledních hodinách. Dopoledne sestry nemohou tyto telefonáty vyřizovat.

  • Za klientem může přijít pouze jedna návštěva za týden, ve dvou osobách, nepovoluje se návštěva dětí do 15 let (neplatí pro umírající a zesnulé klienty – zde se domlouváme individuálně a z etických důvodů neexistují téměř žádné regulace)

  • Na každý den je vyhrazena kapacita osmi termínů návštěv – mezi 10 hod až 17 hod. Pouze u tří návštěv denně provedou test naše sestry. Znamená to tedy, že pokud budete chtít využít naši sestru k otestování, není jisté, že ve vámi určený termín bude ještě volná kapacita. Bohužel nemůžeme garantovat větší četnost testování. Pokud však přijdete s vlastním testem, či patříte do jiné skupiny výjimek (opatrovníci a návštěvníci klientů v terminálním stádiu), máte větší výběr termínů.

  • Každý návštěvník si při příchodu do budovy vydesinfikuje ruce, necháte si nasazenou roušku a vyčkáte příchodu sestry. Po té si za přítomnosti sestry vyjmete z originálního obalu vlastní nový respirátor FFP 2, ponecháte si jej po celou dobu návštěvy. Seznámíte se s čestným prohlášením a sestra vám vysvětlí další  postup.

  • Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí sloužící zdravotní sestry

  • Celkový čas návštěvy je stanoven celkem i s testováním na max. 60 minut. Tak, abyste se vystřídali s další návštěvou a byl prostor provést desinfekci společných prostor.

Jsme si vědomi, že pravidla jsou velmi striktní, ale jde o zdraví našich klientů a všech pečujících v domově. Proto děkujeme za pochopení.

Často se ptáte, jak to bude během Vánočních svátků. V tuto chvíli vám nemůžeme podat bližší informace. Vládní nařízení a metodické pokyny se mění den ze dne…. Jedno je jisté. Opouštění budovy klienty je úzce svázáno s nouzovým stavem, který dle dnešní aktuální informace pravděpodobně bude prodloužen do 11. ledna. Nicméně je již na vládě ke zpracování podnět, zda by nebylo možné klienty z domovů uvolnit a po návratu je otestovat.

Přejeme, ať je pro vás shledání s vašimi blízkými potěšením a užijte si společných chvil! 

 

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.