Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Oslavenkyně měsíce si tentokrát užily tance a chlebíčků vlastní výroby. Na procházky už se nemusí v kabátu! Do naší zahrady přibyly nové zvýšené truhlíky, dostanou se k nim i méně mobilní klienti. Klientky pomáhají sestřičkám stříhat buničinu.


Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.