Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

25. května jsme podnikli výlet k nedaleké propasti Macocha. Začátek výletu byl nad propastí, k cestě dolů jsme využili lanovku. Po procházce k Punkevním jeskyním jsme se opět vrátili lanovkou nad propast do restaurace, kde jsme si dali občerstvení.

 

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.