Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

NovaZahrada 2018

Radost posledních dní ... naše nová zimní zahrada, která slouží jako odpočinková místnost, místo setkání s rodinami, k oslavám, či bohoslužbám.
Scházíme se tam po ránu s personálem na předání služby, obědváme zde .... je nám tam moc dobře!!

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.