Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
Zatím co někteří klienti odjeli k moři na rehabilitační a rekondiční pobyt, někteří připravují zásoby pečeného čaje na zimu. Jiný den jsme si pochutnali na buřtech v pivu.
 
(Iconkou v levém horním rohu každého snímku lze snímek zvětšit na maximum)
 

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.