Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Doporučené návštěvní hodiny
PONDĚLÍ  -  NEDĚLE  9.00 – 18.00

Režim dne Domov Santini

Klienti domova si v rámci svých individuálních plánů péče mohou den přizpůsobit dle svých zvyklostí   a aktuálního zdravotního  stavu. Během dne jsou však některé aktivity ve stálý čas. Jídlo se podává v jídelně domova, v mimořádných případech a na přání klienta můžou pečovatelky přinést jídlo na pokoj.

Jedná se o tyto činnosti:

Ranní hygieny a převlečení do denního oděvu ( i u ležících klientů) : 7,00 – 8,30

Snídaně: 8,00- 9,00, je podávána i dopolední svačinka

Dopolední aktivizační program ( ergoterapie, rehabilitace…): 9,30 – 11,30

Oběd:  11,30 – 12,30

Polední klid: klienti mohou individuálně trávit oběd na lůžku, nebo v denní místnosti  hrát hry, číst si

14,30 odpolední procházka, čtení, káva v zahradě  – dle počasí a únavy klientů

Svačina: 15- 16,00

Večeře: 18,00

19,00-23,00 večerní hygieny a uložení na lůžko ( individuálně dle přání a únavy klientů)

Nad rámec  těchto aktivit je jednou týdně pravidelná bohoslužba ( St, nebo ČT v 10,00), jsou pořádány kulturní akce, které jsou otevřené i rodinným příslušníkům a obyvatelům Křtin. O jejich konání pravidelně informujeme v sekci Aktualit.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.