Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Průvodce pro nové klienty a jejich rodinné příslušníky

Domov se zvláštním režimem Santini se nachází na okraji Moravského krasu cca 15 km severně od Brna. Budova domova je umístěna v centru obce přímo pod poutním chrámem  Jména Panny Marie. Přímo u domova je zahrada, která slouží k trávení volného času našich klientů.

 Sociální služba domova se zvláštním režimem je poskytována v souladu se Zákonem o sociálních službách 108/2006 sb.

Vítáme nového hosta
(kliknutím lze zvětšit)


 
Mgr. Helena Kučová, manažerka
(sedící vpravo)
Rozhodnete -  li  se  pro náš domov, je nejvhodnější dohodnout  si osobní schůzku se sociální pracovnicí a manažerkou domova Mgr. Helenou Kučovou .
 
 Sociální pracovnice, nebo paní ředitelka  Vás seznámí s podmínkami přijetí, probere s vámi Vaše přání a představy o životě v našem domově a nakonec Vás  provedeme  po domově.

Přímo na místě můžete vyplnit  žádost, která je zařazena do pořadníku uchazečů. Domů si odnesete seznam věcí, které si přivezete s sebou při nástupu. V případě, že jste hospitalizovaný, provede sociální pracovnice šetření  přímo v nemocnici.

Celá budova je koncipována tak, aby co nejvíce připomínala domov.  Domácí pohodu Vám pomůže navodit i kvalifikovaný personál, který pomáhá se zvládáním potíží při sebeobsluze,  při zachování vašich stávajících schopností.  V praxi to vypadá například tak, že i když jste trvale upoutáni na lůžko, pracovnice Vám přinese k lůžku umyvadlo a vy si sami můžete omýt obličej a vyčistit zuby, pokud to zvládnete. Pokud ne, můžete tento úkon nacvičit společně s rehabilitační sestrou. Pokud se nepodaří, očistu provede pracovnice. Všechny tyto postupy jsou zaznamenány v plánu péče. Plán péče sestavuje klíčový pracovník, který je Vám přidělen ihned po nástupu do domova. Svého klíčového pracovníka si můžete zvolit i sami, na základě sympatií a vybudovaného vztahu.  Klíčový pracovník je důvěrník a Vaše nejbližší osoba v domově, pravidelně se zajímá o vaše přání a očekávání, je v kontaktu i s Vaší rodinou.

Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a dva třílůžkové. U sebe na pokoji můžete mít i svoje drobné předměty, křesílko, obrázky připomínající domov.  Drobné věci můžete mít uložené v uzamykatelné zásuvce nočního stolku, cenné věci doporučujeme uložit v trezoru domova.

O klienty se stará kvalifikovaný personál, který se pravidelně vzdělává. V přímé péči jsou pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, aktivizační pracovnice, rehabilitační pracovnice. Sociální poradenství a chod domova zajišťuje sociální pracovnice a ředitelka. Stravu dovážíme z nedalekého zámku. Úklid v domově provádí úklidová firma.

Dny v domově mají danou strukturu, ale pokud si přejete například déle spát, nebo přinést stravu na pokoj, je vždy možnost volby.

Strava je obvykle podávána ve společné jídelně, kde také navazují aktivizační programy. Můžete se účastnit trénování paměti, sledování filmů, společného tvoření a pečení. Domov také pravidelně navštěvují děti z místní mateřské a základní školy, umělci s vystoupením. Naši klienti jsou pravidelně zváni na akce pořádané organizacemi v obci jako jsou oslavy MDŽ, hody, výroční oslavy apod.  Duchovní stránku zabezpečují pravidelné mše konané přímo v domově, v případě zájmu může domov navštívit i duchovní dle přání klienta. Nezapomínáme ani na rodinné příslušníky a nabízíme jim pravidelnou podporu formou seminářů a poradenství. Velmi podporujeme udržování vazeb s rodinou, klienti mohou  pokud to jejich zdravotní stav dovolí pobýt u rodiny i více dní.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.