Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Péče o seniory je věcí důvěry

Mag. Hana Německá, ředitelka Člověk se rodí jako bezmocné stvoření zcela závislé na pomoci okolí. Každý z nás bral jako samozřejmost, že se o něj jeho okolí, jeho nejbližší postarali a umožnili mu postupný vývoj. Je přeci naprosto samozřejmé, že každý z nás má co vracet, každý z nás je v životě někomu za něco vděčný.


Stárnoucí člověk má přirozenou úctu ve vyspělé společnosti vyspělých lidí. Mnohé dokázal, vybudoval a často může i ve vysokém věku posloužit svojí radou, zkušeností či vlastním úhlem pohledu. Jen hlupák může snít o věčném mládí a brát staré lidi jako nepotřebné a zatěžující.

Pracovníci společnosti LUMINA si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si je zaslouží.
 

Posláním domova je pomáhat uživatelům ve smyslu hledání cesty k překonávání obtíží a kvalitativního zlepšení života v seniorském věku. Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb, poskytovaných kvalifikovaným personálem.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.